Hur går behandlingen till

Hur går behandlingen till?

Tillsammans samtalar vi om vad du vill ha hjälp med, hur du och din kropp fungerar och dina levnadsvanor med utgångspunkt från traditionell kinesisk medicin. Jag känner på din puls och ser även på din tunga.

Dessa frågor och och de intryck jag får läggs sedan samman till en samlad bild av dina obalanser.


Behandlingen planläggs utifrån vad du vill ha hjälp med att rätta till och med en strävan till återskapande av jämvikt i kroppen.

 

Mycket tunna nålar sätts sedan i utvalda områden (akupunkturpunkter) på huden. Du vilar på behandlingsbänk under behandlingen.


Många känner ett tydligt lugn efter behandlingen. Antal behandlingar beror bl a på vad du vill ha hjälp med, hur länge du har haft det, om det finns andra obalanser som kanske måste rättas till och dina medfödda egenskaper.
INGA ELLER MYCKET FÅ BIVERKNINGAR!

BEHANDLAR ORSAKEN TILL ÅKOMMAN, INTE BARA SYMTOMEN!

KAN BEHANDLA DE FLESTA ÅKOMMOR OCH OBALANSER!

STÄRKER OCH BALANSERAR UPP KROPPEN!